Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje – tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką.

Pirmą kartą prašymą dėl leidimo gyventi išdavimo užsienietis paprastai pateikia Lietuvos Respublikos diplomatinei misijai ar konsulinei įstaigai užsienyje, o užsienietis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai, – teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje jis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą ar siekia būti įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, arba Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Vienerius metus galiojantis leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui, kuris ketina verstis teisėta veikla Lietuvoje:

Leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui, kuris ketina užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje, kai jis:

 1. įregistruoja įmonę, įstaigą ar organizaciją Lietuvos Respublikoje kaip savininkas arba bendraturtis, kurio turimo įmonės įstatinio kapitalo dalies nominalioji vertė turi sudaryti ne mažiau kaip 50 tūkstančių litų, ir jo buvimas Lietuvos Respublikoje yra būtinas siekiant įmonės, įstaigos, organizacijos tikslų ir vykdant veiklą;
 2. yra įmonės, įstaigos ar organizacijos, įregistruotos Lietuvos Respublikoje, vadovas ar įgaliotas atstovas, jeigu pagrindinis jo atvykimo tikslas yra darbas įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje;
 3. Lietuvos Respublikoje ketina užsiimti teisėta veikla, kuriai nereikia gauti leidimo dirbti ar leidimo vykdyti tam tikrą veiklą.

 Teikiamos paslaugos:

 • Paruošiame visus dokumentus leidimui laikinai gyventi Lietuvoje;
 • Atstovaujame klientą LR Migracijos departamente;
 • Kliento pageidavimu – įsteigiame juridinį asmenį; suteikiame įmonei registracijos adresą.
 • Teikiame konsultacijas.

Užsienietis, nutraukęs teisėtą veiklą Lietuvos Respublikoje, privalo išvykti iš Lietuvos Respublikos.

Kreipiantis dėl leidimo laikinai gyventi, turi būti pateikti šie dokumentai:

 • oficialus prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi;
 • galiojantis kelionės dokumentas, kuris turi galioti ne mažiau nei 3 mėnesius po leidimo laikinai gyventi galiojimo pabaigos, bei jo kopija;
 • dokumentai, patvirtinantys pagrindą gauti leidimą laikinai gyventi;
 • dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis gali save išlaikyti Lietuvoje;
 • dokumentas, patvirtinantis, jog užsienietis turi gyvenamąją vietą Lietuvoje, priklausančią jam arba nuomojamą;
 • sveikatos draudimą patvirtinantis dokumentas (gali būti pateikiamas po sprendimo dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo);
 • dokumentas, patvirtinantis valstybės rinkliavos sumokėjimą.

Valstybės rinkliava už dokumentų tvarkymą yra 300 LTL (87EUR) ir 60 EUR už vizos išdavimą.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje išduodamas per 6 mėnesius.

Dokumentai dėl leidimo laikinai gyventi paruošiami per 1 dieną, su klientu viskas sutvarkoma vieno susitikimo metu.

 Leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui taip pat šiais atvejais:

 • jis išsaugojo teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • yra šeimos susijungimo atvejis;
 • jis ruošiasi dirbti;
 • jis ketina mokytis;
 • yra nustatyta globa (rūpyba);
 • jis yra ar buvo prekybos žmonėmis auka ir bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar su nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis;
 • jis ruošiasi atlikti mokslinius tyrimus.

Dažniausiai pagrindas užsieniečiui gauti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje yra verslo kūrimas (jei užsienietis ruošiasi dirbti ar užsiimti teisėta veikla Lietuvoje).