Įmonės steigimas, įkūrimas – nereto žmogaus svajonė. Verslas – tai nepriklausomybė, laisvė priimti sprendimus. Pradedant kurti verslą kyla problema – kokią įmonės formą pasirinkti:

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) – įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – jos turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Tai populiariausia veiklos forma Lietuvoje.

Viešoji įstaiga (VŠĮ) – tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio tikslas tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą (mokslo, kultūros, aplinkos apsaugos ar kt.). VšĮ turi teisę verstis ir ūkine komercine veikla. VšĮ gautas pelnas negali būti skirstomas, o tik panaudojamas veiklos tikslams siekti.

Individuali įmonė (IĮ) – įmonė, steigiama vieno fizinio asmens, kuris nuo įmonės įregistravimo laikomas individualios įmonės savininku. Savininkui taikoma neribota turtinė atsakomybė – įmonės turtas neatskiriamas nuo asmeninio turto. Tai reiškia, kad nepasisekus verslui atsiranda rizika prarasti savo turtą.